Ιστορικό

Το Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς ιδρύθηκε το 1989 και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς. Η ίδρυση του Μουσείου ήταν απόρροια πολυετών προσπαθειών προκειμένου να στεγαστεί ο πλούτος των βυζαντινών φορητών εικόνων, που μέχρι τότε συγκεντρώνονταν -για λόγους προστασίας- στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Παράλληλα με τη φύλαξη και έκθεση της συλλογής των εικόνων, ήταν αναγκαία η ύπαρξη οργανωμένων εργαστηρίων συντήρησης.

Για την οργάνωση της πρώτης έκθεσης συνεργάστηκαν η τότε αρμόδια 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον προϊστάμενό Ιωακείμ Παπάγγελο και την αρχιτέκτονα Κλεοπάτρα Θεολογίδου, μαζί με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Ευθύμιο Τσιγαρίδα. Η ομάδα έργου συνέταξε τη μελέτη παρουσίασης των εκθεμάτων και είχε τη γενική επιστημονική ευθύνη. Από το διαθέσιμο εκθεσιακό υλικό επιλέχθηκαν μόνο φορητές εικόνες, προκειμένου να αναδειχθεί η θέση της Καστοριάς ως σημαντικού κέντρου της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Η ίδρυση και λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου συνετέλεσε στη συστηματική συντήρηση, μελέτη και αρχειοθέτηση της συλλογής φορητών εικόνων, αλλά και στη δυνατότητα παρουσίασης της -μέσω δανεισμού- σε διεθνείς εκθέσεις υψηλών προδιαγραφών.