Φορείς

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – www.yppo.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – www.culture.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νέος Κόμβος

Οδυσσεύς Πολιτιστική Κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η χρηματοδότηση των μεγάλων μας έργων σε εξέλιξη από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική – Πολιτική της Συνοχής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (DG EAC), Πολιτισμός

Εκτελεστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Προγράμματα Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA)

Διεθνείς οργανισμοί και φορείς για την πολιτιστική κληρονομιά

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό) (UNESCO)

Council of Europe, Culture

Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS)

Heritage Documentation Organisation (CIPA)

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) – Ελληνική Επιτροπή

Διεθνές Κέντρο για την Μελέτη της Διατήρησης και Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ICCROM)

International Committee for Architecture and Museum Techniques (ICAMT)

Organization of World Heritage Cities (OWHC)

Διάφορα

Europeana

The Perseus Digital Library

Digital Atlas of the Roman Empire

Pelagios project (Linking together the places of our past through the documents that refer to them)

Digital Atlas of Roman and Medieval Civilisations

Benthos, Digital Atlas of Ancient Waters